Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

11 Befolkning

Stavanger kommune hadde per 1. januar 2019 totalt 134 037 innbyggere. Befolkningsveksten i 2018 var på 897 innbyggere, tilsvarende 0,7 %. Fra og med 1. januar 2020 vil Finnøy, Rennesøy og Stavanger bli nye Stavanger kommune. Framskrivningene viser at den nye kommunen vil ha 144 718 innbyggere ved sammenslåingen. Dette vil vokse til 148 852 i 2023 og 163 526 i 2033. Dette gir en årlig befolkningsvekst i underkant av én prosent i perioden.

Befolkningsprognose 2020-2027

I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 legges det til grunn at befolkningen øker med 0,9 % i 2020. Det er ventet at dette vil ligge stabilt i hele perioden. Dette er noe lavere enn hva som ble lagt til grunn i fjorårets handlings- og økonomiplan.

Figur 11.1 Befolkningsprognose 2020-2027
  2020202120222023
 0-5 år10 10810 0009 98610 031
 6-15 år17 72517 84517 76617 682
 16-66 år98 27698 98199 766100 612
 67-79 år13 54614 03714 53914 876
 80+ år5 0625 2035 3885 651
 Totalt144 718146 066147 446148 852
Tabell 11.1 Befolkningsframskriving for planperioden 2020-2023.
Last ned tabelldata (Excel)

  2020202120222023
 0-5 år-0,6 %-1.1 %-0.1 %0.4 %
 6-15 år-0,2 %0.7 %-0.4 %-0.5 %
 16-66 år0,8 %0.7 %0.8 %0.8 %
 67-79 år3,9 %3.6 %3.6 %2.3 %
 80+ år2,2 %2.8 %3.6 %4.9 %
 Totalt0.9 %0.9 %0.9 %1.0 %
Tabell 11.2 Befolkningsframskriving for planperioden 2020-2023 i prosentvis årlig vekst
Last ned tabelldata (Excel)
.

Befolkningsprognose 2020-2027, 0-5 år

Det er ventet en reduksjon i antall barn i barnehagealder til og med 2022, før veksten tar seg opp i 2023.

Figur 11.2 Befolkningsprognose 2020-2027, 0-5 år

Befolkningsprognose 2020-2027, 6-15 år

Befolkningsendringene i aldersgruppen 6-15 år blir påvirket av perioden med negativ vekst i antall barn i barnehagealder. Som en følge av dette legger framskrivingen til grunn at veksten vil være negativ fra og med 2022 til 2027.

Figur 11.3 Befolkningsprognose 2020-2027, 6-15 år

Befolkningsprognose 2020-2027, 16-66 år

Aldersgruppen 16-66 år forventes å ha en gjennomsnittlig vekst på 0,8 % i perioden 2020-2027. Dette er noe høyere enn det som ble lagt til grunn i fjorårets handlings- og økonomiplan. Aldersgruppen utgjør i all hovedsak arbeidskraften i befolkningen.

Figur 11.4 Befolkningsprognose 2020-2027, 16-66 år

Befolkningsprognose 2020-2027, 67-79 år

Den høye veksten i aldersgruppen 67-79 år skyldes i hovedsak de store barnekullene fra etterkrigstiden. Veksten ventes å være avtakende frem mot 2027, men klart høyere enn de yngre aldersgruppene i hele perioden.

Figur 11.5 Befolkningsprognose 2020-2027, 67-79 år

Befolkningsprognose 2020-2027, 80+ år

Veksten i aldersgruppen 80+ år stiger i hele perioden. Dette gjør at aldersgruppen vil øke med tilsammen 80 % frem mot 2033.

Figur 11.6 Befolkningsprognose 2020-2027, 80+ år

Flere eldre og færre yrkesaktive

Forholdet mellom befolkningen over 67 år og den yrkesaktive delen av befolkningen (16-66 år) forventes å stige med 6 prosentpoeng i perioden 2020-2033.  En aldrende befolkning gir et økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, samtidig som arbeidskraften som kan produsere disse tjenestene reduseres.

Figur 11.7 Andel av befolkningen over 67 år som andel av yrkesaktiv befolkning 16-66 år