Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

14 Tilskudd til lag og organisasjoner

  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner Vedtatt budsjett 2019 Søknadsbeløp Foreslått budsjett 2020
  HELSE OG VELFERD   
 1A-larm, driftstilskudd79 000350 00077 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,350 mill. til drift for å fortsatt kunne gi brukerne i Stavanger Kommune et godt tilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,077 mill.
 2A-larm, Kreativt verksted20 000129 00020 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0, 129 mill. til Kreativt verksted. Kreativt verksted er en selvhjelpsgruppe som driver med ulike former for aktiviteter. Gruppen er åpen for alle, dvs. både brukere og pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,02 mill.
 3A-larm, styrke mødre sammen50 000 - -
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon med mor/barn gruppa: Styrke Mødre Sammen, har ikke søkt midler for 2020.
 4A-larm Rogaland - Prosjekt Frøya - 92 60039 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,0926 mill. til prosjekt Frøya, som har som hovedmål å hjelpe til kvinner med rus/ psykiske problemer med å bygge opp nok tro på seg selv til å våge å inkludere seg . Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,039 mill.
 5Amathea, veiledning for gravide84 000100 00063 000
Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,063 mill.
 6Ananke Stavanger25 000 - -
Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser har ikke søkt om tilskudd for 2020.
 7Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes99 000500 00093 000
Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,500 mill. i støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud, til tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkohol/rusproblemer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,093 mill.
 8Clean Shores Stavanger - 400 000 -
Clean Shores Stavanger søker om kr 0,400 mill. til tiltak strandrydding langs Nye Stavangers 650 kilometer strandlinje. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 9Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste50 000100 00044 000
Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, som har 25,6 % av alle deltakere bosatt i Stavanger, søker om kr 0,100 mill. til tiltak ettervern og aktivitetstilbud for mennesker som kommer ut av rusavhengighet og soning. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,044 mill.
 10Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland150 000150 000147 000
Dyrebeskyttelse Sør –Rogaland mottar kr 0,150 mill. i fast tilskudd fra og med 2013 ifølge formannskapets enstemmige vedtak i sak 110/13 den 13.06.2013 til utgifter til sterilisering og eventuelt avliving av katter. I år søker de kr 0,150 mill. til drift av Dyrenes Hus. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,147 mill.
 11Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd2 005 0002 650 0001 960 000
Engøyholmen kystkultursenter, kr. 150 000 innarbeidet i vedtatt budsjett på grunn av status som statlig fartøyvernsenter i 2019, alternativt skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om driftstilskudd på kr 2,650 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,96 mill. til drift.
 12Engøyholmen kystkultursenter, restaurering av sjøhustak/ gavlvegg Sjøhuset300 000300 000294 000
Engøyholmen kystkultursenter søker om kr 0,300 mill. til restaurering av del av det ene sjøhuset. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,294 mill.
 13Evangeliesenter kontakten Stavanger - lavterskeltilbud kafé for rusavhengige - 300 000 -
Evangeliesenter kontakten Stavanger søker om kr 0,300 mill. til drift med lavterskeltilbud kafé for rusavhengige, klær og sko til utdeling hvis noen trenger det og rehabiliterings hjelp. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 14FFM Foreningen for muskelsyke - 27 00015 000
FFM Foreningen for muskelsyke søker om kr 0,027 mill. til organisering av forskjellige aktiviteter for syke medlemmer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,015 mill.
 15Fontenehuset1 638 0001 900 0001 600 000
Fontenehuset søker om kr 1,900 mill. for 2020 til driftstilskudd for å gi mennesker med psykiske lidelser / helseutfordringer håp og muligheter til å nå sitt fulle potensial. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,6 mill.
 16Frelsearmeens Rusomsorg439 0001 000 000430 000
Frelsesarmeens Rusomsorg, søker om kr 1 mill. til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,43 mill.
 17FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland)90 000120 00083 000
FRI Rogaland – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold søker om kr 0,120 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,083 mill.
 18Frilager - alt til turer - 1 200 000333 000
FRI lager- alt til turer søker om kr 1,200 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,33 mill.
 19Generasjon til Generasjon Stavanger - Sommerprosjekt - 30 00015 000
Generasjon til Generasjon Stavanger – Sommerprosjekt søker om kr 0, 03 mill. til å skape et sunt miljø og et felleskap i form av aktiviteter og relasjoner der ungdommen kan bli kjent med jevnaldere og voksenpersoner. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,015 mill.
 20Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter (inkludert variable tilskudd)1 200 0001 250 0001 156 000
Hinna senteret- kurs og aktivitetssenter med daglig aktivitet for trygdede og eldre søker om kr 1,250 mill. til driftsutgifter av senteret. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,156 mill.
 21KIA - Kristent interkulturelt arbeid, drift218 000280 000214 000
KIA – Kristent Inter kulturelt arbeid søker om kr 0, 28 mill. til drift for 2020. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,214 mill.
 22KIA Velferd Kristent Interkulturelt Arbeid - 1 200 000196 000
KIA Velferd KIA Velferd søker om kr 1,20 mill. til et språkopplæringstilbud til innvandrerkvinner som ikke har rett til gratis norskopplæring i kommunal regi. Rådmannen foreslår å innvilge kr. 0,196 mill. til dette formålet.
 23Kirkens bymisjon, Albertine1 057 0001 100 0001 029 000
Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,100 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og til helsetilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,029 mill. til dette formålet.
 24Kirkens bymisjon, Jobb 1961 000970 000941 000
Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 0,970 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,941 mill.
 25Kirkens bymisjon, Gatejurist288 000350 000274 000
Kirkens Gatejurist søker om kr 0,350 mill. til delfinansiering av en stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,274 mill.
 26Kirkens bymisjon, Gateprest111 000150 000108 000
Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. til oppsøkende arbeid blant rusavhengige og andre vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,108 mill.
 27Kirkens bymisjon, Natteravnene692 000720 000676 000
Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,720 mill. til drift spesielt med fokus på økning av antall alkoholiserte barn og unge under 18 år etter kl. 23:00 i byen. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,676 mill. til dette formålet.
 28Kirkens bymisjon, Tillitsperson - 150 000 -
Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 0,150 mill. til utvikling av tjenesten Tillitsperson er en tjeneste som tilbyr brukere med en rushistorie gratis bistand i møte med det offentlige systemet. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader fra Kirkens Bymisjon.
 29Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger99 000150 00097 000
Kirkens Bymisjon Enter Fritid er et etterverntilbud til mennesker som er i gang med å etablere seg i en rusfri hverdag søker om kr 0,150 mill. til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,097 mill. til dette formålet.
 30Kirkens SOS i Rogaland360 000390 000353 000
Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,390 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,353 mill.
 31Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd244 000600 000245 000
Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,600 mill. til drift. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,245 mill. til dette formålet.
 32Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par40 00080 00039 000
Kreftomsorg Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par som lever med kreft søker om kr 0,080 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,039 mill.
 33Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest98 000150 00098 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,150 mill. til kurs UNG i Vest. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,98 mill.
 34Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft50 00050 00049 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,050 mill. til tiltak møteplass for barn som lever med kreft. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,049 mill. til dette formålet.
 35Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede50 00050 00049 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,050 mill. til å gjennomføre trenings timer med yoga for kreftrammede. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,049 mill. til dette formålet.
 36Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre når livet blir berørt av kreft barn og unge - 70 00010 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) brosjyre for etterlatte søker om kr 0,07 mill til støtte for til å trykke opp nye opplag av brosjyren hvor det ble samlet relevant informasjon om aktuelle instanser det er godt å vite om etter dødsfall for dem som har mistet sine nærmeste. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,010 mill. til dette formålet.
 37Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, omsorg tilbud på Vardesenteret298 000 - -
Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, omsorg tilbud på Vardesenteret har ikke søkt driftstilskudd for 2020.
 38Klubb for mennesker med utviklingshemming, Torsdagstreffen i Hafrsfjord5 000 - -
Klubb for mennesker med utviklingshemming, Torsdagstreffen har ikke søkt om tilskudd for 2020.
 39LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse12 00010 00010 000
LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,010 mill. til drift av foreningen for å fortsette med implementeringen av prosjektet «Møteplass for helsefremmende dialog» for midler organisasjonen fikk til disposisjon i 2019. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,010 mill.
 40Mental helse Stavanger - 100 00097 000
Mental helse Stavanger søker om kr 0,100 mill. til drift for å støtte arbeid innenfor psykisk helse for et inkluderende og åpent samfunn. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,097 mill. til dette formålet.
 41Mental helse ungdom Stavangerregionen40 00040 00039 000
Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,040 mill. til driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,039 mill. til dette formålet.
 42Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger447 000780 000392 000
Norges Døveforbund (NDF) Stavanger som skal arbeide for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i Sør-Rogaland søker om kr 0,780 mill. med bakgrunn i økte i lønns – og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,392mill.
 43Norges Døveforbund ( NDF)
- Stavanger- framleie/drift av leie lokalet Døves Senter
199 000400 000147 000
Norges Døveforbund (NDF)-Stavanger søker om kr 0,400 mill. til framleie/drift av leielokalet Døves Senter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,147 mill.
 44Norges ME forening, driftstilskudd- sosialt/helsefremmende arbeid35 000 - -
Norges ME forening Rogaland Fylkeslag har ikke søkt om tilskudd for 2020.
 45Open Hands For you, mor og barn fysisk og sosial aktivitet - 247 000 -
Open Hands For You, mor og barn fysisk og sosial tilhørighet i samfunnet/nærmiljøet søker om kr 0,247 mill. til et aktivitetstilbud som skal foregå både inne og ute en-to ganger i uken. Det er 1 trenningstibud 1 gang i uken og 1 sosialt tilbud 1 gang i uken. Begge disse aktivitetene innebefatter mødre med barn, som ikke benytter seg av barnehage. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 46Open Hands for You - utvidet tilbud for innvandrerkvinner over 55 år - 625 000 -
Open Hands For you, utvidet tilbud for innvandrerkvinner over 55 år søker om kr 0,625 mill. til individuell språkopplæring minimum fem timer i uken, slik at kvinnene blir sett og hørt på tomannshånd. Dette både for progresjonens skyld, og ikke minst for mestringsfølelse. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 47RIO10 00010 000 -
RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon søker om kr 0,010 mill. til drift. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 48ROS rådgivning om spiseforstyrelser , senter i Rogaland158 000600 000152 000
ROS rådgivning om spiseforstyrrelser, senter i Rogaland søker om kr 0,600 mill. til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,152 mill.
 49Rus-Nett Rogaland147 000170 000140 000
Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,170 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,140 mill.
 50Røde Kors Stavanger - besøktjenesten for eldre over 60 år60 000200 00056 000
Røde Kors Stavanger besøkstjenesten for eldre over 60 år søker om kr 0,200 mill. til omsorgsaktiviteter for å bedre livskvalitet for kommunens eldre. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,056 mill.
 51Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning, bedre overgang fra fengsel til samfunn behandling99 000330 00097 000
Røde Kors Stavanger-Nettverk etter soning søker om kr 0,330 mill. til å bidra til at de straffedømte får en bedre overgang fra fengsel til samfunn behandling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,097 mill.
 52Røde Kors Stavanger - EVA tiltak - 150 000 -
Røde Kors Stavanger – EVA tiltak søker om kr 0,150 mill. til drift. EVA tilbyr utenlandske kvinner i spesielt sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 53Røde Kors Stavanger - Våketjenesten - 84 50039 000
Røde Kors Stavanger – Våketjenesten søker om kr 0,0845 mill. til å kunne tilby medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende. Ifølge behovsavklaring ved sykehjem i Stavanger kommune er det flere som ikke har pårørende som kan våke over dem i deres siste fase av livet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,039 mill.
 54Røde Kors Stavanger - forvaltning av frivilligheten som ressurs - 545 000 -
Røde Kors Stavanger - forvaltning av frivilligheten som ressurs søker om kr 0,545 mill. til å ha fokus på å tilrettelegge og ivareta frivillige, slik at de igjen er godt rustet til å utøve humanitært arbeid i aktivitetene de er engasjert i. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 55Røde Kors Rogaland Flyktningguide240 000450 228230 000
Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,450228 mill. for å bistå nyankomne flyktninger i integreringsfase med bakgrunn i økt aktivitet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,230 mill.
 56SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF), Stavanger279 000534 850273 000
SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 0,534850 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,273 mill.
 57SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon145 000175 000142 000
SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 0,175 mill. til studenthelsestasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,142 mill.
 58SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter100 000350 00098 000
SIS i Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte kr 0,350 mill. til psykisk helsetilbud til studenter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,98 mill.
 59Skipper Worse drift4 037 0004 250 0003 920 000
Skipper Worse drift søker om kr 4,250 mill. i driftstilskudd til eldresenterdrift. Skipper Worse har eldresenterdrift fire steder i byen: Skipper Worse Ledaal, Skipper Worse Madla, Skipper Worse Tasta og Skipper Worse Ågesentunetsom. Søknaden begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 3,920 mill.
 60Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud396 000600 000382 000
Skipper Worse søker om kr 0,600 mill. til prosjekt 60+ treningstilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,382 mill. til dette formålet.
 61Skipper Worse middagsdistribusjon 596 0001 100 000578 000
Skipper Worse søker om kr 1,100 mill. til middagsdistribusjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,578 mill. til dette formålet.
 62Skipper Worse, hverdagsglede668 0001 200 0001 176 000
Skipper Worse søker om kr 1,200 mill. til prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demens med fokus på trivsel og en aktiv hverdag. Det er lagt inn kr 0,700 mill. ekstra for å dekke økningen på tilskuddet til hverdagsglede som er dette tilbudet på Ågesentunet. Helsedirektoratets tilskudd til dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens blir nå innlemmet i Stavanger kommune sitt rammetilskudd. Ifølge demensplan 2020 plikter alle kommuner i Norge å ha lavterskeltilbud til mennesker med demens. Fra 2020 skal altså disse midlene går via rammtilskuddet tilkommunene. Stavanger kommune ser verdien i å fortsette denne ordningen, i tillegg til de ordinære tilskuddene. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,176 mill. til dette formålet.
 63SMISO Senter mot seksuelle overgrep173 000426 104166 000
SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep søker om kr 0,426 mill. til driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,166 mill.
 64Sosialt / helsefremmende arbeid430 000430 000421 000
Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,421 mill.
 65Stavanger Turistforening - 159 00049 000
Stavanger Turistforening- hverdagsturer, aktiviteter og sosialt fellesskap for alle på Rennesøy og Finnøy søker om kr 0, 159 mill. til å opprettholde, vedlikeholde og videreutvikle stiene for å kunne tilrettelegge for mer tur, organisert og egenorganisert med fokus på å bygge sosiale og inkluderende fellesskap for alle uavhengig av alder, etnisitet og økonomi. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,049 mill.
 66Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning -Psyk Opp info185 000200 000181 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,181 mill.
 67Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene147 000155 000144 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,155 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,144 mill.
 68Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 391 281 0001 700 0001 540 000
Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 1,700 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. En stor utfordring fra og med 2019 er at Helse Stavanger som årlig har gitt tilskudd på kr 375.000 har meldt at fra 2019 har de ikke anledning til å gi tilskudd. Dette skyldes i hovedsak press på økonomiske rammer pga. nytt sykehus. I tillegg vil den økende pågangen både fra pårørende og fagfolk vil medføre et økt behov for styrking av bemanning til lokale tiltak fordi flere må ta oppdrag «utomhus». Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,540 mill.
 69Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt290 000300 000 
Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 0,300 mill. til å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Tilskuddet er inkludert i linje 68
 70Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård694 0001 220 400705 000
Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 1,220400 mill. til finansiering av en stilling fra Stavanger kommune opp på samme nivå som tilskudd for en stilling fra NAV, samt dekning av en halv stilling ekstra. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Tiltaket retter seg mot personer med alvorlig til moderat psykisk lidelse og funksjonsnedsettelse, samt rusproblematikk. Samarbeidsprosjektet inngår som et ledd i det differensierte arbeidstilbudet for målgruppen. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,705 mill.
 71Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner5 863 0005 863 0005 746 000
Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner (Ungdom og fritid) er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 5,746 mill.
 72Tjensvoll menighetsdagsenter10 00010 00010 000
Tjensvoll menighetsdagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede søker om tilskudd kr 0,010 mill. i lønns- og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,010 mill.
 73Tjensvoll FK mangfold og inkludering - 300 000 -
Tjensvoll FK mangfold og inkludering søker om tilskudd kr 0,300 mill. for å skape et mangfold og likeverd for barn og ungdom fra lavinntektsfamilier via å arrangere gratis aktivitetsuker. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 74Ville veier AS299 000300 000293 000
Ville veier AS søker om kr 300 000 til drift for rusmiddelavhengige. Ville Veier driver arbeidsrettet tiltak som bidrar til å prøve ut deltakerens arbeidsevne og styrker deltakerens mulighet for å få ordinært arbeid eller fullføre utdanningsløp. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,293 mill. til dette formål.
  SUM HELSE OG VELFERD27 840 00041 421 68227 970 000
      
  BYMILJØ OG UTBYGGING   
 75Tilskudd til idretten8 750 000 8 750 000
Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Rådmannen foreslår å holde tilskuddet uendret fra 2018 på kr 8,75 mill.
 76Stavanger Ishall4 375 000 4 375 000
Rådmannen foreslår å opprettholde 2018-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.
 77Stimuleringstilskudd682 000 682 000
Rådmannen foreslår å opprettholde 2018-nivået på stimuleringstilskudd på kr 0,682 mill.
 78Jæren Friluftsråd1 881 000 1 881 000
Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2018 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,881 mill.
 79Ryfylke friluftsråd1 881 000 1 881 000
Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2018 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,881 mill. Stavanger kommune har mottatt søknad om finansieringsbidrag knyttet til arbeidsbåt. Søknaden vil bli vurdert i egen sak i 2020.
 80Rogaland Arboret775 000 775 000
Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,775 mill.
 81Stavanger Sentrum AS900 000 900 000
Stavanger Sentrum AS. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,9 mill.
 82Stavanger turnforening300 000 300 000
I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 300 000.
 83Ynglingehallen1 032 000 1 032 000
Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Rådmannen foreslår å opprettholde tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,032 mill.
 84Reservekonto idrett700 000 700 000
Rådmannen foreslår å opprettholde 2018-nivået på reservekonto idrett på kr 0,7 mill.
 85Lysefjorden Utvikling AS400 000 400 000
Stavanger formannskap vedtok den 8 januar 2018, sak 16/18. å øke det årlige tilskuddet til Lysefjorden Utvikling AS med kr 0,12 mill. årlig i en 10 års periode. Rådmannen foreslår å innvilge et tilskudd på totalt kr 0,4 mill. i 2019.
 86Urban Sjøfront AS500 000 500 000
Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,5 mill. til Urban Sjøfront AS. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet uendret.
 87Skaterampe Judaberg - 700 000700 000
Skaterampe Judaberg – vedtatt i Finnøy kommunestyre, sak 67/18. Flyttet fra investering til drift da dette utbetales som tilskudd til skateklubben.
 88HAMMER Series1 500 000 1 500 000
Avtalen med Hammer Series utgår i 2022. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet uendret.
  SUM BYMILJØ OG UTBYGGING23 676 000 24 376 000
      
  INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT   
  Driftstilskudd til kulturinstitusjoner    
 89MUST - Museum Stavanger26 628 00024 800 00026 445 000
MUST – Museum Stavanger søker om kr 24, 800 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i tilskuddsbeløpet er avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, i tillegg til ulike tilskudd etter avtale og vedtak, samt lønns- og prisvekst på kr. 592 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 26,445 mill.
 90Jernaldergården v/Arkeologisk Museum141 000250 000145 000
Jernaldergården søker om kr 250 000 fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 145 000 for 2020.
 91Norsk Oljemuseeum2 063 0002 200 0002 123 000
Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,123 mill. for 2020.
 92Rogaland kunstsenter879 0001 491 000904 000
Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,491 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,904 mill. for 2020.
 93Tou Scene4 506 000 4 637 000
Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS om forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. Avtalen ble evaluert i Formannskapet i sak 102/18. Ifølge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres. Ut over indeksreguleringer er økningen i vederlaget i perioden 2015-2019 begrunnet i kommunes ønske om å kunne tilby et leienivå tilpasset bruker-gruppenes økonomiske situasjon. Derfor subsidieres leiekostnadene for regionens kunstnere i de nye øvings- og produksjonslokalene. Det totale vederlaget for 2020 utgjør etter dette kr 4,637 mill.
 94Kunstskolen i Rogaland529 000585 000544 000
Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,585 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,544 mill. for 2020.
 95Filmkraft Rogaland2 700 0003 220 0002 778 000
Filmkraft Rogaland. Søker om kr 3,22 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,778 mill. for 2020.
 96Stiftelsen Veteranskipet Rogaland293 000350 000301 000
Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,35 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,301 mill. i 2020.
 97Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret19 402 00020 372 00020 448 000
Rogaland Teater. Søker om kr 20,372 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. En lønns- og prisvekst tilskudd 2020 har et utfall på kr. 563 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 20,448 mill.
 98Stavanger Symfoniorkester25 234 00024 620 00026 629 000
Stavanger Symfoniorkester søker om kr 24,620 mill. fra kommunen for 2020. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. En lønns- og prisvekst tilskudd 2020 har et utfall på kr. 732 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 26,629 mill.
 99Opera Rogaland IKS700 000750 000750 000
Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For 2020 har bystyret vedtatt å bevilge kr 750 000. Tilskuddet økes med kr 50 000.
 100International Cities of Refuge Network (ICORN)150 000  -
The International Cities of Refuge Network (ICORN) fikk et tilskudd på kr .150 000 til bokmessen i Frankfurt 2019. Beløpet blir ikke videreført, og trekkes ut i 2020.
 101Norsk lydinstitutt2 630 0002 726 0002 770 000
Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,726 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,770 mill. for 2020.
 102STAR driftstilskudd700 000750 000720 000
Star – Stavanger Rock søker om kr 0,75 mill. fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,72 mill. for 2020.
 103Kunsthall Stavanger 861 0002 000 0001 186 000
Kunsthall Stavanger søker om kr 2,0 mill. i tilskudd for 2020. Kunsthallen har hatt økt aktivitet i senere tid, og har behov for å profesjonalisere driften sin med å utvide staben med en kommunikasjon- og formidlingsansvarlig. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,186 mill. for 2020.
 104Frida Hansens hus223 000300 000229 000
Frida Hansens hus søker om kr 0,3 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 229 000 for 2020.
 105Tou Trykk Stiftelsen Grafisk Verksted Stavanger400 000700 000412 000
Tou Trykk Stiftelsen, Grafisk Verksted Stavanger søker om kr 0,700 mill. i tilskudd for 2019. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,412 mill. for 2020.
 106Studentersamfunnet Folken710 000900 000730 000
Studentersamfunnet Folken søker om kr 900 000 til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å bevilge kr 730 000 for 2020.
      
  Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser   
 107Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid9 000 000 9 000 000
Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 9,0 mill. for 2020.
 108Tilskudd til kor og korps562 000 562 000
Driftstilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,562 mill. for 2020.
 109Tilskudd kulturorganisasjoner363 000 363 000
Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes om gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 363 000 for 2020.
 110Kulturstipend350 000 350 000
Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Rådmannen foreslår å bevilge kr 350 000 for 2020.
 111Stavanger kommunes kulturpris50 000 50 000
Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Rådmannen foreslår å bevilge kr 50 000 for 2020.
 112Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter2 752 000 2 752 000
Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 2,752 mill. for 2020.
 113Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur575 000 575 000
Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,575 mill. for 2020.
 114Tilskudd visuell kunst400 000 400 000
Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger, Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland. Rådmannen foreslår å bevilge kr 400 000 for 2020.
  SUM INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT102 801 000 105 803 000
      
  DIVERSE TILSKUDD   
 115Senter for int. kommunikasjon - SIK190 000200 000190 000
Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 200 000 til kurs og kompetanseutvikling. Rådmannen foreslår å bevilge kr 190 000 for 2020.
 116Kirkelig dialogsenter430 000500 000430 000
Kirkelig dialogsenter søker om kr 500 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 430 000 for 2020.
 117Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL)90 000100 00090 000
STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 100 000 i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Rådmannen foreslår å bevilge kr 90 000 for 2020.
 118Norges Døveforbund Stavanger190 000245 500190 000
Norges Døveforbund – søker om kr 245 500 til å koordinere og gjennomføre tegnspråk – og skrivetolking på offentlige møter og arrangementer i Stavanger. Rådmannen foreslår å bevilge kr 190 000 til dette formålet for 2020.
 119Muslimsk fellesråd (ny) 100 000 
Muslimsk fellesråd (MFR) søker om kr 100.000 på like linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter. MFR er en paraply organisasjon for 7 av 9 moskeer og representerer 8000 muslimer i regionen. Rådmannen mener dette arbeidet gjøres av Stavanger samarbeidsråd for Tros og livssynssamfunn og Senter for interkulturell kommunikasjon. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0 til søknaden i 2020.
  Sum diverse tilskudd 900 000   900 000
      
  Medlemsavgift/kontingent   
 120 ASSS-samarbeidet (Samarbeid via KS -Kommunenes sentralforbund)329 346 250 000
Deltakeravgift til ASSS-nettverk kontingent knyttet til samarbeidet mellom de ti ASSS-kommunene. Rådmannen foreslår å bevilge kr 250 000 for 2020.
 121Region Stavanger BA2 795 961 2 984 289
Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til nye innbygger tall pr. 01.01.2019 (142 109 innbyggere pr. 01.01.2019). Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,984 289 mill. for 2020.
 122Nordsjøvegen - medlemsavgift60 500 95 800
Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til nye innbyggertall. Rådmannen foreslår å bevilge kr 95 800, for 2020.
 123IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsavgift (FSK 15/8789)35 000  -
Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 er vedtatt i Formannskapet i 27. august 2015. Medlemsavgiften, kr 35 000, går til utvikling av Riksvei 13. Rådmannen foreslår at medlemskapet avvikles fra 2020.
 124Norsk pasientskadeerstatning3 500 000 3 600 000
Norsk Pasientskadeerstatning – Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra NPE’s prognose for erstatningsutbetalinger fordelt på forvaltningsnivåene, og innbyggertall. Avvik mellom innbetalt og utbetalt erstatning justeres året etter. For 2019 ble det innbetalt for lite. Rådmannen foreslår å bevilge kr 3,6 mill. for 2020.
 125Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing815 761 873 970
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 6,15 per innbygger. Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (01.01.16 – 132644), neste gang i 2021. Rådmannen foreslår å bevilge kr 873 970 for 2020.
  Sum medlemsavgift/kontingent 7 536 568   7 804 059
      
  Kommunalt råd, komite, TV-aksjon   
 126Eldrerådet513 000 513 000
Eldrerådet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 513 000 for 2020.
 127Funksjonshemmedes råd33 000 33 000
Funksjonshemmedes råd. Rådmannen foreslår å bevilge kr 33 000 for 2020.
 128Innvandrerrådet33 000 33 000
Innvandrerrådet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 33 000 for 2020.
 12917. mai komité750 000 750 000
17.mai komite. Rådmannen foreslår å bevilge kr 750 000 for 2020.
 130Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger133 141 142 000
Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger til kommunebidraget i 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 142 109 til dette formålet for 2020.
 131TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger66 570 71 000
TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger (pr. 01.01.19 kr 71 055) i 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 71 055 for 2020.
  Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 528 711   1 542 000
      
  Formannskapets reservekonto    
 132Altibox Norway Chess - 2020-2022 1 000 000 600 000
Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill., samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill. for 2020, kr 0,6 mill. fra ordinær reservekonto og kr 0,2 mill. fra Næringsfondet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,6 mill. fra formannskapets reservekonto for 2020.
 133Hammar Series (Tour Des Fjords) 2018-2021 1 500 000 1 500 000
Hammar Series arrangeres i fortsettelsen av Tour des Fjords. Hammar Series søker om et samlet årlig tilskudd på kr 3 mill. Avtalen med Hammer Series utgår i 2022. Rådmannen foreslår at den langsiktige avtalen opprettholdes med bevilgning på kr 1,5 mill. fra Idrett og 1,5 mill. fra ordinær reservekonto for 2020.
 134Medlemsskap Lyntogforum , jfr. FSK-vedtak 24.08.17 ( Vedtatt til 2019)100 000  -
Medlemskap i Lyntogforum. Formannskapet vedtok 24.08.17 at Stavanger kommune tegner medlemskap i Lyntogforum, i første omgang for to år. Rådmannen foreslår å avvikle medlemskapet for 2020.
 135Til disposisjon formannskapets reservekonto 2 551 010  2 053 000
Formannskapets reservekonto er på kr 7,2 mill. Rådmannen foreslår å flytte den delen av reservekontoen som gjelder næringsformål over i budsjettrammen til næringsavdelingen permanent. Det innebærer at formannskapets reservekonto blir kr 6,2 mill. for 2020 og videre i planperioden. Videre foreslår rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen for 2020: Altibox Norway Chess 2017-2020, Hammer series, Skape 2016-2020 og tilskudd til Gladmatfestival. Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 2,053 mill. for 2020.
      
  Støtte til næringsutvikling   
 136Altibox Norway Chess - 2020-2022 500 000 200 000
Altibox Norway Chess. Internasjonalt sjakkarrangement der noen av verdens beste sjakkspillere samles i Stavanger. Til arrangementet hører også konferansen «Summit» som tiltrekker ledende, internasjonale krefter innen finans og forretningsutvikling og innovasjon. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,1 mill. årlig i perioden 2020-2022, og kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit fra 2020-2022. Rådmannen foreslår tilskudd på kr 0,2mill. for 2020.
 137Stavanger Sentrum (STAS)2 300 000 300 000
Stavanger Sentrum (STAS). STAS har i flere år mottatt kr 1,2 mill. i tilskudd, fordelt med kr 900 000 fra Bymiljø og utvikling og kr 300 000 fra Næring.
 138Nordic Edge 2019-2022, Jfr. FSK sak 06.09.181 000 000 1 000 000
Nordic Edge. Nordic Egde AS og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale for 2019 – 2022 hvor det settes av 1 mill. kroner (ref. vedtak FSK 23.august 2019). Avtalen evalueres og oppdateres fra år til år. Rådmannen foreslår kr 1,0 mill. i 2020.
 139Verdens Energibyer80 000 80 000
Verdens Energibyer (WEPC). Stavanger kommune er en av stifterne til WECP og har vært medlem siden etablering i 1995. WECP er et unikt nettverk for politisk og administrativ ledelse i verdens energibyer (ref. Kommunalutvalget, 20. november 2018). Rådmannen foreslår fortsatt medlemskap og bevilger kr 0,08 mill. i 2020.
 140Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13)50 000 80 000
Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21. februar 2013. Rådmannen foreslår å bevilge kr 80 000 for 2020.
 141Gladmat festival2 200 000 2 000 000
Gladmatfestivalen søker om kr 2,6 mill. i støtte, herunder ordinær driftsstøtte, til de tekniske gjennomføringene og til beredskap. Rådmannen foreslår tildeling på kr 2 mill. for 2020.
 142Skape 2020-2023698 990 750 000
Partnerskapsavtalen med Skape som etableringsveiledning i perioden 2020-2023 ble vedtatt i Fellesnemda Nye Stavanger, sak 19. juni 2019. Utgiftene til Skape innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 for Nye Stavanger med kr 750 000 i 2020. Beløpet reguleres årlig i henhold til innbyggertallet.
 143Regional URO patrulje, jf. FSK 13.06.19 -  250 000
Regional URO patrulje for byggebransjen i Rogaland 2019-2021 (ref. FSK 13. juni 2019). Stavanger kommune stiller til rådighet kr 250 000 pr. år i tre år (2019-2021) til opprettelse av en regional uropatrulje for bygge bransjen i Rogaland for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det bevilges kr 250 000 for 2020.
 144Støtte til næringsutvikling  3 451 000
Støtte til næringsutvikling er på kr 8,186 mill. (inklusiv overført fra formannskapets reservekonto kr 1 mill.). Rådmannen foreslår følgende disponeringer av støtte til næringsutvikling for 2020: Altibox Norway Chess, Stavanger sentrum, Nordic Egde, Verdens Energibyer og Storby Marin. Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på støtte til næringsutvikling kr 3,451 mill.
 145Disposisjonskonto rådmannen    758 000
Tabell 14.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)