Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

18 Kortversjon, brukerveiledning og presentasjon